Rehberlik Servisi

İLKE VE AMAÇLAR

Rehberlik ve Psikolojik Danışma kişinin kendisini ve çevresini tanıması, problem çözme becerilerini kazanması, kendini gerçekleştirmesi, karar verme ve uyum sağlama yeteneğini geliştirmesi, bedensel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimini sağlıklı olarak gerçekleştirmesi amacıyla uzmanlarca yapılan tüm öğrencilere yönelik profesyonel bir hizmettir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma’nın amacı kişiye öğüt verme, onun adına karar verme ve sorunlarını çözme değildir ; bunun yerine psikolojik danışman kişinin değişik seçenekleri görmesi, bunlardan kendisine en uygun olanını seçebilmesi ve karar verebilmesi için onu bilgilendirme, kendine ve çevresine karşı farkındalığını artırmayı amaçlar.

Anaokulunda Rehberlik Servisi’nin en önemli amaçlarından biri de öğrencilerin düzenli gelişim takiplerini yapmak, varsa normal dışı gelişmelerin erkenden tespit edilmesini sağlamak, aileyi bu doğrultuda bilgilendirmek ve yönlendirmek, ve öğrenciye okul ortamında mümkün olan desteği sağlamaktır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi’nin İlkeleri

Rehberlik Servisi’nin öğrencilere, velilere ve okul çalışanlarına hizmet verirken benimsediği bazı ilkeler vardır. Bunlar :

- Gönüllülük
- İşbirliği
- Gizlilik
- Tarafsızlık
- Bireye saygı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi’nin Çalışma Yöntemi

Rehberlik Servisi’nin öğrencilere, velilere ve okul çalışanlarına hizmet verirken kullandığı yöntemlerden bazıları :

- Öğrencilerle bireysel çalışmalar
- Öğrencilerle grup çalışmalar
- Sınıflarda rehberlik dersi ve gözlem saatleri
- Veli görüşmeleri
- Sınıf ve branş öğretmenleriyle düzenli görüşmeler
- Aylık bültenler
- Ailenin isteği doğrultusunda öğrencinin destek aldığı uzmanla görüşmelerdir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanın Sınırlılıkları

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi kendi tespit ettiği ve ailenin yardım istediği konularda öğrenciye ve aileye yardım etmeyi amaçlar. Ancak rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilmesiyle öğrencinin tüm sorunlarının ortadan kalkacağı düşünülmemelidir. Psikolojik danışman her türlü problemi hemen çözebilecek sihirli bir güce sahip değildir. Ailenin ve öğrencinin yardımı almaya istekli oluşu, öğrencinin içinde bulunduğu ev ve aile ortamı da yardımın etkinliğinde önemli rol oynar. Yapılan yardımın etkinliğinin bireyden bireye, konudan konuya ve durumdan duruma değişiklik göstereceğini öngörmek gerekir.


Alt kategoriler için tıklayınız

Notre Dame Sion Fransız Lisesi Neslin Değişen Sesi Anaokulu
label france education
fransızca anaokul kayıt bilgileri
Espace Francophone
Beyaz Bayrak Projesi
Notre Dame Sion Fransız Lisesi Kültür Ajandası

eTwinning
okulda diyabet programi

--> güvenli internet