2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Kayıt Bilgileri

vendredi 27 février 2015
par  arşiv NDS
popularité : 3%

Kayıt için gerekli evraklar :
- Öğrencinin Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi
- Velinin Nüfus Cüzdanı fotokopisi
- Öğrenciye ait 4 fotoğraf
- Kayıt Başvuru Formu (Ekli dosyada bulunan belgenin yazıcıdan çıktısının alınması, doldurulup kayıt gününde getirilmesi)
- Öğrenci Sağlık Durumu Formu (Ekli dosyada bulunan belgenin yazıcıdan çıktısının alınması, doldurulup kayıt gününde getirilmesi)

Kredi sözleşmesi için bankadan istenen belgeler

- Veli nüfus cüzdanı fotokopisi
- İkametgah ya da adına kayıtlı su, elektrik veya telefon faturası (Ödemeyi peşin yapacak veliler hariç.)

BİLGİ TALEP FORMU
(Okul hakkında bilgiler mailime gelsin.)


Documents joints

PDF - 90.8 ko
PDF - 90.8 ko
PDF - 303.1 ko
PDF - 303.1 ko
PDF - 254.7 ko
PDF - 254.7 ko

Notre Dame Sion Fransız Lisesi Neslin Değişen Sesi Anaokulu
label france education
fransızca anaokul kayıt bilgileri
Espace Francophone
Beyaz Bayrak Projesi
Notre Dame Sion Fransız Lisesi Kültür Ajandası

eTwinning
okulda diyabet programi

--> güvenli internet

Navigation

Bu bölümün makaleleri